خودرو ,صنعت ,استاندارد ,کیفیت ,تاثیر ,مدیریت ,صنعت خودرو ,زبان مشترک ,سرمایه گذاری ,نظامهای کیفیت ,نیست بلکه ,پروژه تاثیر کنترل

پروژه تاثیر کنترل کیفی در صنعت خودرو

دسته: مکانیک و گرایش های مربوطه
فرمت فایل اصلی: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل : 111
فـــاقـــد فــهــرسـت

خودرو فقط یک کالا یا محصول صنعتی نیست . بلکه به تنهایی یک فرهنگ است .شمول آن بر حوزه های متنوع و گسترده علوم و فنون ، تجارب و مهارتهای انسانی ، شیوههای گوناگون مدیریت وانجام کارها، تاثیر آن بر شئون مختلف زندگی اجتماعی و آرایش شهرها و از همه مهمتر حضور روز ا فزون و غیر قابل اجتناب دیدگاههای زیبایی شناسانه و ... از آن چیزی فراتر از یک کالای صنعتی معمولی ساخته است. مانند هر عرصه صنعتی دیگر رقابت در این عرصه نیز مبتنی است بر تولید هر روز کاملتر ، کاراتر ، ایمن تر و زیباتر آن . برهمین اساس ، شاخص های کیفی محصول که تا چند دهه پیش انتظار میرفت با تاکید بر کنترل ویژگی های خود محصول تولیدی حاصل آید ، امروزه با استقرار نظامهای کیفیت تضمین می شوند . نظامهای کیفیت را می توان تلاش برای ارتقاء فرهنگ تولید و مناسبات داخلی آن دانست ، با این فرض منطقی ، که کیفیت پدیده ای تصادفی نبوده و برای تحقیق آن بایستی به فرآیند تولید رویکردی سیستمی داشت . برای صنعت خودرو سازی ما که چند دهه قدمت دارد. هم اکنون کیفیت به چالشی سرنوشت ساز تبدیل شده است. به نحوی که بدون تحقق آن نه در بازارهای جهانی خودرو جایی خوا هیم داشت و نه در بازار قطعات آن . بر این اساس است که بایستی «نهضت کیفیت» را با نهایت درایت و هوشمندی سازماندهی کرد، توسعه داده و پیش برانیم . توفیق در این کار زار بزرگ ، نه تنها اثبات شایستگی ها و قابلیتهای صنعتگران ماست ، بلکه بسیاری از ملاحظات اقتصادی کشور را نیز پاسخگو تواند بود .

ISO/TS 16949   زبان مشترک صنعت خودرو و قطعه سازی
از آنجا که صنعت خودرو سمبلی از توان صنعتی و قدرت رقابتی یک کشور است و تحقیقات و سرمایه گذاری در یک صنعت بر چرخش و حرکت سایر صنایع تاثیر مستقیم می گذارد و در نتیجه با رشد این صنعت بسیاری از صنایع به رشد و حرکت اقتصادی می رسد . آنچه که جذابیت یک سازمان را در جذب سرمایه گذاری های بین المللی افزایش می دهد .تلاش در استفاده از عوامل کلیدی و تمایزاساسی در ساخت و اداره شرکت باسایرین و وجود یک زبان مشترک و قابل اطمینان برای دریافت تکنولوژی و انجام به موقع تعهدات می باشد که این امر با پیاده سازی یک نظام کیفیت با گرایشات خاص صنعت خودرو و قابل اجرا در تمامی ممالک و فرهنگ ها میسر است .

استاندارد ISO 9000
این استاندارد توسط کمیته های فنی سازمان بین المللی استاندارد تهیه و مفاد آن به تایید اکثر کشورهای فعال و عضو این مجمع جهانی رسید و از سوی این سازمان بعنوان استاندارد بین المللی انتشار یافته است . این استاندارد در واقع استاندارد مدیریت است و الگویی بسیار کلی و مستقل ا ز نوع فعالیت سازمان برای برقراری یک سیستم مدیریت کیفیت ارائه می دهد و بنابراین این استاندارد در برگیرنده ویژگیهای مشخصات فنی ، روشهای بازرسی و آزمایشی ، معیار های پذیرش ، تکنولوژی و سطح دانش فنی خاص برای سازمانهای تولیدی یا خدماتی مختلف نیست بلکه شناسایی ، تعیین ،بکارگیری ،کنترل و به روز نگهداشتن آنها و همچنین اثبات قابلیت برای انجام و استمرار این عملیات بر عهده مدیریت ارشد سازمانها قرارداده این استاندارد بر رعایت الزامات قراردادی ، حقوقی و قانونی در داخل کشورها و در سطح بین المللی تاکید دارد .

آدیت محصول- آدیت فرآیند
 بشر از دیر باز به کیفیت توجه خاص داشته است ولی تنها در دهه های اخیر بوده که حوزه های تفکر و اندیشه بصورت محسوسی بسط و توسعه یافته بطوریکه توانسته است در قالب تئوری ها ، مدلها و چارچوبهای ذهنی به شکل منسجم تری پیرامون حل مسائل نوظهور بشری گام بردارد.خوشبختانه همواره طرحی وجود دارد که می توان آنرا تشخیص داد و از ابهامات و دشواریها،راه به سوی شناخت برد. بازتاب این سازندگی ها و نوآوریها در قالب مدلها و روشهای مؤثر برای حل بسیاری از مشکلات ،تاثیر خود را نشان داده اند.


منبع اصلی مطلب : فروشگاه اینترنتی دانلودی
برچسب ها : خودرو ,صنعت ,استاندارد ,کیفیت ,تاثیر ,مدیریت ,صنعت خودرو ,زبان مشترک ,سرمایه گذاری ,نظامهای کیفیت ,نیست بلکه ,پروژه تاثیر کنترل
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : دانلود پروژه تاثیر کنترل کیفی در صنعت خودرو